Lazimi sənədlər

Ukraynada bakalavr təhsili üçün lazım olan sənədləri siyahısı aşağıdakılardır.
1) Attestat
2) Xarici pasport
3) Fotoşəkil 3×4 ölçüdə 4 ədəd
4) Sağlamlıq haqqında şəkilli arayış Forma 86
5) SPİD Seritifikatı

Ukraynada magisturatura təhsili üçün lazım olan sənədlər aşağıdakılardır.
1) Diplom
2) Diplom əlavəsi (Diplomun qiymətlər olan kağızı)
3) Xarixi pasport
4) Fotoşəkil 3×4 ölçüdə
5) Sağlamlıq haqqında şəkilli arayış Forma 86
6) SPİD Seritifikatı